गुगलचे रिटर्न गिफ्ट!

September 27, 2008 Leave a Comment

सजर्जी ब्रिन आणि लॅरी पेज यांनी बरोबर दहा वषर्षांपूवर्वी गुगलची स्थापना केली आणि अनेक आर्थिक अडचणींना तोंड देत आज गुगलला जगातील अव्वल कंपन्यांच्या यादीत नेऊन ठेवले. गुगलची स्थापना करण्यापूवर्वी आणि केल्यानंतरची चार-पाच वर्षं त्यांच्यासाठी मोठी आव्हानात्मक होती. आपल्या संकल्पनेत जग जिंकण्याची ताकद आहे याची त्यांना खात्री होती. पण अशा गोष्टी इतरांना (विशेषतः फायनान्सर्सना) पटवून देणे अत्यंत कठीण असते. याची जाणीव ठेवून गुगलने दशकपूतर्ती निमित्त आज Project 10 to the 100th ची घोषणा केली आहे. तुमच्याजवळ जग बदलू शकणारी कल्पना असेल तर ती लगेच गुगलला कळवा गुगलच्या चाळणीतून तुमची कल्पना पुढे गेल्यास तुमच्या प्रोजेक्टसाठी आवश्यक तेवढा निधी मिळू शकतो. या प्रोजेक्टबद्दल अजूनतरी फारसे मतप्रदर्शन झालेले नाही. अनेक जण याकडे नकारात्मक दृष्टीकोनातून बघण्याची शक्यता आहे. आमची कल्पना घेऊन गुगल पैसे लाटणार वगैरे वगैरे. पण डोन्ट बी इव्हिल असे गुगलचे घोषवाक्य आहे. त्यामुळे गुगल असे काही करेल, असे वाटत नाही. याऊलट गुगलने व्यक्त केलेली कृतज्ञता खरोखर वाखाणण्याजोगी आहे, असे मला वाटते. गुगलच्या अनेक सेवा वापरणाऱ्या तुमच्या-माझ्यासारख्या लोकांमुळेच कंपनीचा वार्षिक महसूल १६.५ बिलियन डॉलरवर गेला आहे. लोकांना मदत करणाऱ्याना सक्षम करणे या हेतूने आम्ही हा प्रोजक्ट सुरू करत आहोत, असे गुगलने म्हटले आहे. यातून येणाऱ्या पाच सवर्वोत्तम कल्पना राबवण्यासाठी गुगल १० मिलियन डॉलरची मदत करणार आहे. पुढे दिलेल्या विषयाशी संबंधित कोणतीही कल्पना तुमच्याकडे असेल तर त्याबद्दलची माहिती तुम्ही २० अॉक्टोबरपर्यंत येथे सबमिट करू शकता.या माध्यमातून आलेल्या सर्व कल्पनांचे ठराविक निकषांच्या आधारे विश्लेषण केले जाईल. त्यातून निवडक १०० कल्पना २७ जानेवारी २००९ रोजी जाहीर केल्या जातील. त्यानंतर या १०० कल्पनांतून पब्लिक वोटिंगच्या आधारे २० कल्पनांची निवड होईल व गुगलने स्थापलेली सल्लागार समिती त्यातून पाच सवर्वोत्तम कल्पनांची निवड करेल.

Related Posts :